تبلیغات
زهکلوت ما - مطالب ریاضی

تصاویر منتخب

درباره ما

زهکلوت من زیباست، مردم ساده و صبورش فرهنگ زیبای بلوچیش نخل های سبز بلندش باید دیده شود.

صفحات دیگر

نظریه ی نسبیت انیشتن از زبان قرآن همرا ه با اثبات(خدایش با تفکر بخون)

اطلاعات عمومی دانستنی ها ریاضی اموزش مذهبی


آیه (سوره معارج آیه 4):
تَعْرُجُ الْمَلَئکةُ وَ الرُّوحُ إِلَیْهِ فى یَوْمٍ کانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِینَ أَلْف سنَةٍ
ترجمه:فرشتگان و روح (فرشته مخصوص ) به سوى او عروج مى کنند در آن روزى که مقدارش پنجاه هزار سال است
ظاهراً چیز خاصی ندارد! به جز یکم نسبیت!گفته شده وقتی فرشته های حرکت میکنند برای آنها یک روز زمان میبرد ولی برای انسانها پنجاه هزار سال طول میکشد!یعنی قرآن 1400 سال پیش با یک پیامبر که از نظز آکادمیکی بیسواد بوده، گفته زمان نسبی است و بستگی به دید طرف دارد، فرشته یک روز احساس میکند و انسان پنجاه هزار سال!واقعاً همچین جمله ای در نگاه علم گذشته قابل درک نبود و یک ماورا طبیعه در نظر گرفته میشد.
حالا ببینیم میتوان از 50000 چیزی به دست آورد؟
ادامه مطلب

حقایقی بسیار جالب در مورد ریاضیات

ریاضی

فارغ از ضرب و جمع و تفریق، حقایقی جالب و خواندنی در مورد ریاضیات وجود دارد که در زیر نمونه هایی از آنرا با هم میخوانیم…

حقایقی بسیار جالب در مورد ریاضیات


  • می دانید بعد از میلیون و میلیارد چه می آید؟

           میلیون، میلیارد، تریلیون، کوادریلیون، کوانتینیوم، سکستیلیون، سپتیلیون، اکتیلیون و نونیلیون.

million, billion, trillion, quadrillion, quintillion, sextillion, septillion, octillion and nonillion
ادامه مطلب